Vores mål

Vi vil som skole forberede det enkelte barn på at deltage og tage medansvar i vores fælles samfund samt gøre eleven bevidst om egne rettigheder og pligter.

Igennem skolens dannelsesbidrag vil vi skabe en varieret skoledag, der er præget af ligeværd, åndsfrihed og demokrati - og så skaber vi forresten også god, faglig undervisning, der placerer os blandt de 100 bedste skoler i Danmark*

Vil du også være en del af det?

Kontakt skolen for en samtale om elevoptagelse på tlf. 48172061 eller skriv til os på: lilleroed.skole@alleroed.dk

Vh Skoleledelse

Læs mere om vores fælles resultater her:

Faglig data: http://cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekten-skolernes-placering

Trivselsdata: http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Karakterdata: https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/overblik?smarturl404=true

*Kilde: Cepos' rangliste blandt 1238 skoler - målt på undervisningseffekten.

 

 

Kan ikke hente data.
Kan ikke hente data.
Kan ikke hente data.
Kan ikke hente data.
Kan ikke hente data.