Fælles indsats for arbejdsmiljøet

- samarbejde skaber fællesskab

Nyhed billede
Fra i morgen, og alle kommende fredage i resten af skoleåret, vil skolens elever klassevis gøre en fælles aktiv indsats for at fjerne madpakkeposer, gammel frugt, stanniolkugler og evt. slikpapir, som bliver smidt og flyder på skolens område efter elevernes pauser.

Målet med den fælles indsats er dels at forbedre arbejdsmiljøet for eleverne og andre der har deres gang på skolen, dels at træne samarbejde, men også at skabe fælles ånd omkring det at værne og passe på sin skole.

De enkelte årgangsteams koordinerer indsatsen og vil i løbet af en lektion om fredagen sende holdene ud med gribetænger og poser.

Mvh

Skolens ledelse/FSM
 • 26-11-2014
  08:00-13:30
  Indbydelse til indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken · 0B
  1
 • 26-11-2014
  17:00-20:30
  Udskolingssamtaler 9.x · 9X
  1
 • 27-11-2014
  08:00-13:30
  Indbydelse til indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken · 0B
  1
 • 27-11-2014
  16:00-19:30
  Udskolingssamtaler 9.x · 9X
  1
 • 28-11-2014
  09:00-12:30
  SFO Personalemøde ·
  2
 • ikon
  Frank Schultz Mortensen den 18-11-2014
  Kommunens økonomi er atter på ret kurs
  Pressemeddelelse fra borgmesteren
   

  Udgifts- og ansættelsesstoppet i Allerød Kommune virker som det skal. Kommunens økonomi er derfor atter på ret kurs. Det fremgik af den orientering, Økonomiudvalget fik på sit møde den 18. november 2014 om den aktuelle økonomiske situation.

  ”Jeg er yderst tilfreds med, at vi nu holder budgettet og den udmeldte serviceramme. Dermed har vi igen en stabil økonomi som udgangspunkt. At vi er nået i mål, skyldes først og fremmest et solidt arbejde i Forvaltningen og i de kommunale virksomheder”, siger borgmester Jørgen Johansen.

  ”Jeg vil gerne anerkende den store indsats kommunes medarbejdere har ydet i den forbindelse – på trods af en svær tid med usikkerhed, besparelser og afskedigelser.
  Men det er også mit klare indtryk, at vores medarbejdere er så professionelle, at borgernes behov altid kommer først, så de mærker ændringerne mindst muligt. Det er jeg både taknemlig for og stolt af”, siger Jørgen Johansen.  

  Det nuværende udgifts- og ansættelsesstop blev besluttet af direktionen umiddelbart inden sommerferien, da den økonomiske udvikling tydeligt viste, at de vedtagne budgetter og rammer ellers ikke ville holde året ud.


  /FSM
 • ikon
  Frank Schultz Mortensen den 17-11-2014
  Stor undersøgelse af undervisningsmiljøet på Lillerød Skole

  Kære elever og forældre

  I uge 48 + 49 vil alle klasseteams gennemføre en digital termometerundersøgelse af elevernes undervisningsmiljø. Termometerundersøgelsen er udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

  Eleverne har tidligere i 2012 prøvet kræfter med en anden og mere simpel version af denne undersøgelse, men siden 2013 har man arbejdet med en ny version af spørgeskemaerne. Denne er udarbejdet på baggrund af evalueringer fra tidligere år. Undersøgelsen er fra i år (2014) obligatorisk og skal gennemføres en gang årligt om efteråret.


  Termometeret er et gratis og fleksibelt spørgeskema, der undersøger undervisningsmiljøet på skolen. Gennem elevernes besvarelse af elektroniske spørgeskemaer får vi et billede af vores undervisningsmiljøs styrker og udfordringer. Dermed får vi et godt afsæt for at arbejde målrettet videre med at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø. Resultatet af undersøgelsen vil blive fremlagt i klasserne, i elevrådet og i andre relevante udvalg m.v.


  Følgende temaer undersøges:
   
  • Trivsel
  • Fagligt læringsmiljø
  • Sundhed
  • Fysiske og æstetiske rammer
  • Indeklima

  Med venlig hilsen
  Skolens ledelse

  /FSM

   

  Bilag med eksempler på spørgeskemaer er vedhæftet.


   

   

  •