Må man cykle indenfor?

Præmieoverrækkelse i 4.A Præmieoverrækkelse i 4.A
Nej, selvfølgelig ikke, men ikke desto mindre var det hvad kommunens viceborgmester, Miki Dam Larsen fik lov til i går, da han i selskab med repræsentanter fra Dansk Cyklistforbund ankom cyklende til 4.a's lokale - naturligvis med cykelhjelm på!

Den glædelige og særlige begivenhed var et resultat af 4. A's deltagelse i kampagnen Alle Børn Cykler, hvor klassen havde opnået toppoint som den ene af to klasser i Allerød Kommune. Det blev desværre ikke til en 1. præmie i den nationale lodtrækningskonkurrence, men dagens gæster mente at en sådan toppræsentation alligevel skulle afstedkomme en anerkendelse i form af 1500,00 kr. til klassekassen.

Flot gået og hjerteligt tillykke 4.A!
/Fra alle os på Lillerød Skole


 • 24-10-2014
  10:00-14:00
  Tur til Christiania · 7C
  1
 • 27-10-2014
  08:00-17:00
  Skoleintra træf ·
  1
 • 28-10-2014
  08:00-17:00
  Skoleintra træf ·
  1
 • Frank Schultz Mortensen den 21-10-2014
  Efter afholdt EU udbud har Allerød Kommune i dag indgået aftale med Brønnums Turistfart
   
  Aftalen træder i kraft 1. november 2014.
   
  Efter afholdt EU-udbud har Allerød Kommune i dag indgået aftale med Brønnums Turistfart ApS om kørsel af skoleelever og elever til svømmekørsel.
  Aftalen træder i kraft 1. november 2014 og løber i 23 måneder. Kommunen kan forlænge aftalen i yderligere 2 X 12 måneder.
  Delaftalen 3 om kørsel til ungdomsskolen var med i udbuddet som en option, der ikke vil blive udnyttet som følge af det af Byrådet indgåede budgetforlig.
  Allerød Kommune takker øvrige tilbudsgivere for den interesse, de har vist for kommunens udbud.
   
  +++
   
  Med venlig hilsen
  Cynthia Johansen
  Administrativ konsulent
  Skole og Kultur
  Allerød Kommune
  Tlf. 48 10 01 22
  E-mail : cynthia.johansen@alleroed.dk
   
 • ikon
  Frank Schultz Mortensen den 20-10-2014
  Information til forældre om konsekvenser af budgetaftalen for 2015
   
  Allerød Byråd vedtog den 9. oktober kommunens budget for 2015. Det nye budget indebærer en række besparelser på skoleområdet.
   
  Den største besparelse er den såkaldte rammebesparelse, som samlet set udgør ca. 11 mio. kr. for kommunens otte skoler. De 11 mio. kr. er ligeligt fordelt på alle skoler i forhold til størrelsen på deres budget og svarer til 4,4 pct. af lønbudgettet. Det er de enkelte skolelederes ansvar at beslutte, hvordan de opnår besparelsen.
   
  Udover rammebesparelsen er der vedtaget en række mindre konkrete besparelser. Det indebærer:
   
  • at der fremover kun er budget til én lejrskole i de ældste klasser
  • at alle SFO’er lukker en uge i sommerferien
  • at den ugentlige åbningstid i SFO reduceres med en halv time
  • at den maksimale klassestørrelse bliver 28 på alle klassetrin (i dag er 26 maksimum i 0.-3. klasse).
   
  Jeg vil ikke lægge skjul på, at disse besparelser er en stor udfordring for skolerne at håndtere. Men jeg er som skolechef ikke i tvivl om, at vores otte skoleledere i kommunen kan løse denne opgave på fornuftig vis, så vores elever bliver så lidt påvirket af ændringerne som overhovedet muligt.
   
  Vi er allerede privilegerede med en dygtig stab af lærere og pædagoger – og det vil vi også være i 2015. Men jeg opfordrer alle til at vise forståelse for, at skolens medarbejdere i de kommende måneder står overfor en stor og vanskelig opgave.
   
  Venlig hilsen
  Hanne Thygesen
  Skolechef
   
   
 • Mads Ingvardsen den 20-10-2014
  Kære Alle

  Forkortelserne på skemaerne er følgende:

  MBÅ: Morgenbånd
  MIB: Middagsbånd
  FF: Faglig Fordybelse (lektiecafe)

  Mads