Vinder af fodbold

Nyhed billede
PSC havde i juni måned en udstilling om Brazilien og om VM i fodbold. I den forbindelse var der en konkurrence, hvor man kunne gætte på, hvem som ville blive verdensmester i fodbold 2014.
Bolden blev desværre stjålet undervejs, men takket være Christian 8.C's forældre som donerede en ny bold til konkurrencen, så kan vi alligevel belønne vinderen med en fodbold.
Der var 20 elever som havde gættet at Tyskland ville vinde, og blandt dem blev der trukket lod. Vinderen blev: Peter fra 5.C.
Stort tillykke til Peter - og tak til alle jer som var med til at gætte:-)
 • 04-09-2014
  17:00-20:00
  Forældremøde 1. årgang på PSC- Camilla fra skolebestyrelsen deltager ·
  1
 • Frank Schultz Mortensen den 14-08-2014
  Pressemeddelelse

  Færre skatteindtægter presser kommunens økonomi
  Allerød Kommune står overfor store økonomiske udfordringer de kommende år. Direktionen foreslår besparelser på driften og færre anlægsprojekter.
  ”Kommunens skatteindtægter bliver væsentligt lavere, end vi forventede før sommerferien. Vi er derfor tvunget til at gennemføre betydelige besparelser og omlægninger. Det står klart nu, hvor alle økonomiske konsekvenser for Allerød Kommune af den nye økonomiaftale mellem KL og regeringen er beregnet”, siger borgmester Jørgen Johansen.
  ”Kommunens direktion har på den baggrund udarbejdet et oplæg til et budget i balance, som Økonomiudvalget behandler på tirsdag. Oplægget indeholder forslag til besparelser og omprioriteringer på samtlige områder for 46 mio. kr. i 2015. stigende til i alt 143 mio. kr. i 2018. Herudover er der forslag om at udskyde og reducere en række anlægsprojekter”, siger Jørgen Johansen.
  ”At hæve skatten er ikke en realistisk mulighed på grund af den aftale, vi indgik med regeringen for to år siden om at sænke skatten. Det skærper behovet for, at vi tænker os rigtig godt om og fokuserer på at finde intelligente løsninger, hvor vi gør tingene smartere – fremfor kun at skære ned med salamimetoden. I den proces vil jeg gerne have så mange ideer og spillere på banen som muligt”, siger Jørgen Johansen.
  ”Jeg vil ikke lægge skjul på, at kommunen står i en vanskelig situation, som kræver svære beslutninger. De beslutninger er byrådet naturligvis parat til at træffe, og jeg forventer, at vi har en aftale om næste års budget på plads ved udgangen af september”, siger Jørgen Johansen.
  Direktionens oplæg til et budget i balance (Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2015-2018) kan læses på kommunens hjemmeside.
  I direktionens oplæg er indarbejdet et budget til vedligeholdelse af kommunens bygninger på 15 mio. kr. i 2015 stigende til 30 mio.kr. i 2018. Oplægget sigter på at opbygge en gennemsnitlig kassebeholdning på 70 mio. kr. og et overskud på driften, som kan finansiere et årligt anlægsbudget på 40-50 mio. kr.
  Af statusnotatet fremgår et forventet fald i 2015 skatteindtægter på 23,1 mio. kr. i forhold til det forventede. KL har endvidere markant nedjusteret forventningerne til væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2015-2018. Det betyder, at kommunens indtægter fra indkomstskat bliver 25-30 mio. kr. lavere pr. år.

  vh Frank Schultz Mortensen
  Skoleledelsen
 • ikon
  Frank Schultz Mortensen den 20-06-2014
  Kære Skole

  Vi vil i Undervisningsministeriet gerne hjælpe jer med reformen. Derfor har vi gjort hjemmesiden www.uvm.dk/den-nye-folkeskole endnu mere målgruppeorienteret, så I hurtigt kan få overblik over, hvad den nye skole er og betyder for jeres børn.

  Som noget nyt formidler UVM's hjemmeside nu også reformen i levende billeder. Det sker i form af videofilm, der forklarer både reformens overordnede ramme og giver gode eksempler på, hvordan enkelte temaer i reformen kan tage sig ud i praksis. Filmene vil i den kommende tid blive oversat til andre sprog end dansk. I kan se filmene på:
  http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole/For-dig-som/Foraelder


  Siden dækker stadig bredden af reformens indhold, så I kan forsat finde samme informationer om reformen som hidtil.

  I dette brev er derudover vedhæftet et postkort fra Undervisningsministeriet til jer som forældre og elever. Postkortet beskriver i korte træk den nye hverdag, som eleverne møder efter sommerferien. Der er også vedhæftet en miniguide, der givet et overblik over reformens forskellige elementer.


  I kan også læse om folkeskolereformen på KL’s hjemmeside og få gode råd til at formidle reformen på: www.kl.dk/Fagomrader/Folkeskolen/Folkeskolereformen/.


  (See attached file: postkort.pdf)(See attached file: miniguide reform.pdf)

  Med venlig hilsen  Christine Antorin
   
  /FSM