Vores mål

Vi vil som skole forberede det enkelte barn på at deltage og tage medansvar i vores fælles samfund samt gøre eleven bevidst om egne rettigheder og pligter.

Igennem skolens dannelsesbidrag vil vi skabe en varieret skoledag, der er præget af ligeværd, åndsfrihed og demokrati - og så skaber vi forresten også god, faglig undervisning, der placerer os blandt de 100 bedste skoler i Danmark*

Vil du også være en del af det?

Kontakt skolen for en samtale om elevoptagelse på tlf. 48172061 eller skriv til os på: lilleroed.skole@alleroed.dk

Vh Skoleledelse

Læs mere om vores fælles resultater her:

Faglig data: http://cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekten-skolernes-placering

Trivselsdata: http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Karakterdata: https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/overblik?smarturl404=true

*Kilde: Cepos' rangliste blandt 1238 skoler - målt på undervisningseffekten.

 

 

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
Ingen aktuelle opslag

Ferie, ferie, ferie (o:

- elevernes sommerferie er hermed skudt igang

650 elever sveder efter "ferieslangeløb" gennem alle klasserne på skolen! 650 elever sveder efter "ferieslangeløb" gennem alle klasserne på skolen!
Kære alle forældre og elever

Vi siger tak for lån af jeres børn dette skoleår og glæder os til at tage imod dem igen mandag den 8. august 2016, når vi slår dørene op igen som Lillevang Skole!

Pr. 1. august skifter vi til ny hjemmeside www.lillevangskole.dk. Fra dette site skal adgang til forældre - og elevintra fremadrettet ske.

De varmeste sommerhilsner
Personale og ledelse på Lillerød Skole


Ingen aktuelle nyheder