• 07-10-2015
  08:00-15:00
  Den grønne karavane · 4X · 4Y · 5A · 5B · 5C · 6A · 6B · 6C
  1
 • 07-10-2015
  09:00-14:00
  Tur til Christiania · 7B
  1
 • 07-10-2015
  10:00-14:00
  Tur til Christiania · 7A
  1
 • 07-10-2015
  10:00-15:30
  Indbydelse til indskolingsundersøgelse hos sundhedsplejersken · 0X
  1
 • 07-10-2015
  12:15-14:00
  Bogudvalg - Skovvang ·
  1
 • 07-10-2015
  15:00-17:00
  Skole-hjem-samtaler 9.c · 9C
  1
 • 08-10-2015
  08:00-15:00
  Den grønne karavane · 4X · 4Y · 5A · 5B · 5C · 6A · 6B · 6C
  1

Ny skolestruktur i Allerød Kommune

Ny skolestruktur i Allerød Kommune

Tirsdag aften indgik 14 af byrådets 21 medlemmer forlig om kommunens budget for 2016-19. Med budgetforliget følger også en ændring af skolestrukturen i Allerød Kommune.

Ændringen indebærer, at Lillerød Skole og Skovvangskolen sammenlægges.
Formelt nedlægges begge skoler som selvstændige skoler fra august 2016, og samtidigt oprettes en ny fælles skole, med nyt navn, nye bestyrelse, og en ny organisation med én overordnet skoleleder.
Den nye fælles skole bliver på Skovvangskolens matrikel.

Det første år, skoleåret 16/17, flyttes skolerne ikke fysisk sammen, men året efter – den 1. august 2017 – er den nye fælles skole klar til brug med de nødvendige til- og ombygninger, så alle elever og ansatte har gode rammer. Dog starter alle de nye 0. klasseelever på den nye fælles skole på Skovvangskolens matrikel og derfor oprettes der ikke 0. klasser på Lillerød Skole til august 2016.

Den nye fælles skole får i starten ca. 1.050 elever.

Kommunens øvrige skoler fortsætter i det store hele som i dag.

Af budgetforliget fremgår følgende om børne- og skoleområdet:

Fra lang proces til bæredygtigt børne- og skoleområde

Befolknings- og elevtalsprognoser for 2016-26 viser, at elevtallet på kommunens skoler er faldende. Midtbyens fire skoler har tilsammen indskrevet 9 spor på 0. klassetrin i skoleåret 14/15 og på sigt vil der ifølge befolkningsprognosen kunne ske et fald til 8 spor. Det betyder, at der stort set kun er to spor på hver midtbyskole fra 2018 og frem. Det giver ikke det mest bæredygtige skolevæsen.

Siden 2010 er det faldende elevtal og den pressede kommunale økonomi blevet løst ved store rammebesparelser på skolerne. Dette har været muligt tidligere, da økonomien på skolerne har kunnet klare rammebesparelser, men det kan skolerne ikke i samme grad længere. Der er ikke flere ”lavthængende frugter”. Derfor skal der ses på skolestrukturen. Derfor er løsningen at spare på mursten og bygningsdriftsudgifter frem for på lærere og pædagoger.

Lillerød Skole har i dag 640 og Skovvangskolen har 420 elever i normalklasserne. Ved at sammenlægge disse to skoler får vi en ny skole med 1.060 elever og ved samtidig at ændre skoledistrikterne, vil vi på sigt kunne arbejde hen imod tre nogenlunde lige store og bæredygtige midtby-skoler med 3 spor. Dermed får vores tre midtbyskoler en størrelse, og en økonomisk og faglig bæredygtighed, som kan understøtte elevernes faglighed og trivsel, samt samle ressourcer til både drift og udvikling.
Det gælder fx i forhold til at udvikle folkeskolereformens nye elementer om Den åbne skole og understøttende undervisning, samt sikre en bred vifte af valgfag.

Den nye skole placeres på Skovvangsskolens matrikel. Det er en rummelig funktionel skole, som er centralt beliggende i bydelen og tæt på skov. Her er der i dag overskydende plads, klasselokalerne har en god størrelse, og der er mange gode faglokaler. Endelig er skolens nyere indskolingshuset netop nyrenoveret. Skolen er derfor god til at danne rammerne om en ny fælles skole der lever op til fremtidens krav til en folkeskole og som kan rumme de mange elever.

Forslaget til beslutning om at lukke Lillerød Skole og Skovvangskolen, sendes efter budgettets vedtagelse i den lovpligtige offentlige høring i otte uger. Byrådet ventes at vedtage den officielle skolelukning – og oprettelsen af den nye skole – på byrådsmødet den 17. december 2015.

Der starter en proces med involvering af skoleledere, lærere, forældre og elever, hvor behov til den nye skole skal afdækkes.

Der vil ske en sammenlægning af ledelse og administration fra august 2016.

Alle nye børnehaveklasser i Allerød Kommune starter i nye skoledistrikter den 1. august 2016.
Byggeprocessen foregår frem til sommeren 2017, således at den nye fællesskole er klar efter sommerferien 2017. Strukturændringen er nærmere beskrevet i bilag 3.

Et kommende Allerød Ungdomscenter (AUC) og den konkrete besparelse indgår ikke i budget 2016-19. AUC tænkes dog ind fremadrettet og grundidéerne omkring AUC indgår i den samlede analyse på hele specialområdet i skoleåret 16/17. AUC indgår derfor i byrådets tanker omkring en kommende restrukturering af hele specialområdet for 0-18 års området.

Venlig hilsen

Skoleledelsen
Lillerød Skole
Ingen aktuelle nyheder